Search
Home > Photojournal > 2002 > Summer
Skyrocket --(Ipomopsis aggregata) (47470 bytes)

Skyrocket
Ipomopsis aggregata

Location: Kamiak Butte, Washington

Previous: Unidentified Yellow Flower
Next: Douglas's Triteleia (Triteleia grandiflora)